Spesielle områder

Datasentre, IT-installasjoner, solcelleparker, anlegg samt paneler osv.

 1. Høy korrosjonsmotstand
  Dokumentert ved mer enn 1000 timer i nøytral salttåketest. Den høye korrosjonsmotstanden oppnås ved en ny produksjonsprosess som forbedrer både barrierevirkningen mot aggressive stoffer og evnen til å selv reparere skadede områder. Resultatet av den nøytrale salttåketesten på mer enn 850 timer, gjør at korrosjonsmotstanden er klassifisert som klasse 8 i henhold til tabell 9 i den nåværende standarden BS EN 61537 for bakker.

 2. Bedre funksjoner enn varmgalvanisering
  Varmgalvanisering er normalt i området 45 til 70 micron lagtykkelse, så det bør bare være klasse 5, 6 og 7 som har en lavere korrosjonsmotstand enn BLACK C8. 

 3. Estetisk utseende
  Den glatte overflaten er mye mer estetisk enn varmgalvanisert.
  - Ingen skarpe kanter eller ender
  - Ingen uregelmessigheter eller områder med redusert tykkelse.
  - Sort farge gir fremragende estetikk, som er velegnet til dekorative applikasjoner, kommersielle anlegg, senkede tak osv.

 4. Elektrisk kontinuitet
  Dette belegget bevarer den elektriske kontinuiteten i Rejiband®, som oppfyller kravene i BS EN 61537 standarden for kabelbakkesystemer med elektriske kontinuitetsegenskaper.
  Denne funksjon gjør binding til andre ledende elementer mulig og, i tilfelle av feil, avledning av elektrisk strøm til jord.

 5. Det mest hensiktsmessige belegget til datasentre 
  Med BLACK C8 belegg unngår man at fenomenet Zink Whiskers, eller dannelse av filamenter av sink, som kan være et alvorlig problem innenfor elektronikk i databeskyttelsessentre.

 6. Økt mulighet for å rette opp eller reparere det beskyttende laget selv
  De karakteristiske trekkene ved oppretting eller selvstendig regenerering av riper, mindre defekter eller ved kutting av wiren er betydelig mye bedre enn ved bruk av sink.

 7. Fremragende bøyelighet
  Det er mulig å bøye bakken uten å gjøre skade på overflaten. Fleksibiliteten opprettholdes på samme måte ved montering med Rejiband® tilbehør; bøyninger eller nivåendringer under enhver form. 

 8. Miljøvennlig
  BLACK C8 belegget er fremstilt i en prosess som reduserer energiforbruket og avfallsdannelse sammenlignet med andre belegg som forbruker flere ressurser som eksempelvis varmgalvanisering.

 9. Komplett utvalg av beslag og tilbehør
  Rejiband® BLACK C8s produktsortiment omfatter en komplett katalog med tilbehør og støtter som gir høy korrosjonsmotstand og et bedre visuelt aspekt til hele installasjonen.
  Dette systemet tilbyr den samme korrosjonsmotstanden av klasse C8 til alt, og forbedrer effektiviteten av systemet mot aggressive miljøer og forbedrer yteevnen i en varmgalvanisert overflate hvor tilbehør og beslag ikke når denne klassifiseringen.
  Til systemet kan det benyttes en sortfarget sinkspray som er egnet til beskyttelse og estetisk forbedring av avskjærte stenger og eventuelle skader påført under installasjonen.

Last ned katalog

Dine kontaktpersoner

Jan Christensen

Jan Christensen

Product Manager, Føringsveier

jc@scankab.dk
+45 6343 1545
+45 2069 7203
Anne Lehd Jepsen

Anne Lehd Jepsen

Kundesupport

aj@scankab.dk
+45 6343 1542